2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug
 

Novosti

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Okrug

Donošenjem ove odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateske procjene utjecaja na okolis za Izmjene i dopune Prostomog plana uredenja Općine ("Sluzbeni glasnik Opcine Okrug" broj 10106, 5/08, 3/09, 4/09, 9/10, 18/12, 8/15 i 10/15) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna PPUO Okrug). Postupak IDPPUO Okrug zapoceo je donosenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Općine Okrug...

18.04.2016

Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Okrug

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Opcine Okrug (objavljena u «Sluzbenom glasniku Opcine Okrug» broj 3/16 od 04.04.2016.) pokrenuta je izrada izmjena i dopuna PPU-a Opcine Okrug...

11.04.2016

Obavijest o izradi strategije razvoja Općine Okrug

Općina Okrug je u postupku izrade Strategije razvoja Općine Okrug za razdoblje 2015.-2020. Strategija je temeljni strateški i razvojni dokument kojim će se omogućiti definiranje razvojnih potreba, usuglašavanje razvojnih prioriteta i jasno identificiranje projekata usmjerenih na društveno-gospodarski razvoj Općine...

11.04.2016

Održana 17. sjednica Općinskog vijeća

članka 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09, 12/10, 6/13 i 9/14 – pročišćen tekst) obavještavamo da je 22. ožujka (utorak) i 02. travnja (subota) 2016. godine održana 17. sjednica...

06.04.2016

Okrug u nedjelju bez električne energije

Zbog neodgodivih radova u TS 35/10 kv Čiovo dana 03. travnja (nedjelja) 2016. godine, od 13:00 - 17:00 sati...

01.04.2016

Okruška kartolina br. 65

Novi broj Okruške kartoline možete pročitati...

29.03.2016

Sretan Uskrs!

24.03.2016

Zakazan nastavak 17. sjednice Općinskog vijeća

S obzirom na prekid rada na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Okrug dana 22. ožujka 2016. godine temeljem odredbi Poslovnika o radu Općinskog vijeća...

24.03.2016

Zakazana 17. sjednica Općinskog vijeća

Dana 22. ožujka 2016. godine (utorak), s početkom u 09:00 sati u zgradi nove Područne škole Petar Berislavić, na adresi Put Mavarčice 24B (Gospino), Okrug Gornji održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug sa sljedećim dnevnim redom...

17.03.2016

Obavijest o dodjeli uskrsnica

Na temelju Zaključka Općinskog načelnika Općine Okrug od 11. ožujka 2016. godine, a u svezi sa člankom 92. Statuta Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug...

14.03.2016

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h