2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug
 

Novosti

Obavijest o korištenju općinske dvorane

Nastavno na dosadašnja pravila i praksu korištenja općinske dvorane na adresi Bana Jelačića 13, Okrug Gornji, koja se uz općinske programe i rad općinske uprave...

23.02.2015

Poziv na uvid radi izgradnje prometnice prema Urbanističkom planu uređenja predjela Rastići - UPU br. 4

Poziv na uvid radi izgradnje prometnice prema Urbanističkom planu uređenja predjela Rastići - UPU br. 4 možete pogledati...

17.02.2015

Javni poziv za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Općine Okrug

Javni poziv za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Općine Okrug možete pogledati...

13.02.2015

Poziv klubovima, udrugama i ustanovama

Poziv klubovima, udrugama i ustanovama možete pročitati...

13.02.2015

Poziv na sudjelovanje u oblikovanju lokalne strategije Lokalne akcijske grupe „Kamen i more“

Poziv na sudjelovanje u oblikovanju lokalne strategije Lokalne akcijske grupe „Kamen i more“ možete pročitati...

13.02.2015

Prijenosni šalter upravnih poslova PU Splitsko - dalmatinske u Okrugu

Prijenosni šalter upravnih poslova PU Splitsko - dalmatinske raditi će na području Općine Okrug...

11.02.2015

Videozapis s 11. sjednice Općinskog vijeća

Videozapis s 11. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati...

02.02.2015

Okruška kartolina br. 51

Novi broj Okruške kartoline možete pročitati...

26.01.2015

Prijedlog UPU-a uvale Mavarčica za javnu raspravu (grafički i tekstualni dio)

Prijedlog UPU-a uvale Mavarčica za javnu raspravu (grafički i tekstualni dio) možete pogledati...

26.01.2015

Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada možete pogledati...

19.01.2015

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h