Katalog informacija Općine Okrug

1. Opći akti: 
1.1. Općinskog vijeća Općine Okrug od 1997. i nadalje 
1.2. Općinskog poglavarstva Općine Okrug od 1997. i nadalje

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u Službenom glasniku Općine Okrug“

2. Pojedinačni akti:
2.1. Općinskog vijeća Općine Okrug od 1997. i nadalje
2.2. Općinskog poglavarstva Općine Okrug od 1997. i nadalje

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u pismohrani Općine Okrug.

3. Dokumentacija sa sjednica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Okrug za razdoblje od 1997. godine i nadalje nalazi se u pismohrani Općine Okrug (materijali za sjednice, zapisnici, izvornici akata).

4. Izborna dokumentacija za Općinsko vijeće nalazi se u pismohrani Općine Okrug.

5. Dokumentacija vezana za planiranje proračuna i njegovo izvršavanje (proračun, financijski izvještaji, polugodišnji i godišnji obračun proračuna i dr.).

6. Dokumentacija vezana za komunalnu infrastrukturu (programi gradnje i održavanja, akti vezani za priključenja na komunalnu infrastrukturu)

7. Dokumentacija vezana za komunalni red.

8. Dokumentacija vezana za komunalna potraživanja (komunalna naknada i komunalni doprinos)

9. Natječajna dokumentacija i odluke o javnoj nabavi.

10. Dokumentacija vezana za prostorno planiranje, promet, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Napomena: dokumentacija iz točke 5, 6, 7, 8, 9 i 10. nalazi se u pismohrani Upravnog odjela za financije, proračun, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje.

11. Dokumentacija vezane za imovinsko pravne odnose (gospodarenje nekretninama – kupnja/prodaja, zakup, stambena problematika)

12. Dokumentacija vezana za obvezno pravne odnose Općine Okrug s pravnim i fizičkim osobama od 1997. godine.

13. Dokumentacija vezana za koncesijska odobrenja.

14. Dokumentacija vezana za rad trgovina i ugostiteljskih objekata.

15. Dokumentacija vezana za programe društvenih djelatnosti (socijalni program, programi iz oblasti kulture i športa)

Napomena: dokumentacija iz točke 11, 12, 13 i 14. nalazi se u pismohrani Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove.

Vezani dokumenti

Repozitorij dokumenata

/ Repozitorij dokumenata