Poslovnik Općinskog vijeća Općine Okrug

Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje:

  • način konstituiranja Općinskog vijeća,
  • ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika,
  • ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
  • postupak izbora i razrješenja,
  • radna tijela Općinskog vijeća,
  • način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice,
  • te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Okrug. 

Poslovnik

Poslovnik