Kontakt

Uredovno vrijeme općinske uprave za rad sa strankama:

  • ponedjeljak, utorak i četvrtak od 08:00 do 11:00 sati
  • srijedom i petkom rad uprave sa javno pravnim tijelima

Uredovno vrijeme protokola i komunalnog redarstva za rad sa strankama:

  • svaki radni dan od 08:00 do 11:00 sati i od 12:00 do 13:30 sati

Uredovno vrijeme načelnika i zamjenika načelnika za rad sa strankama:

Općinski načelnik i zamjenica načelnika primaju stranke u dane i u vrijeme oddređeno za rad sa strankama za upravne odjele općinske uprave uz obveznu prethodnu elektronsku ili telefonsku najavu te potvrdu službenika Odsjeka za poslove načelnika o vremenu prijema stranke.

Načelnik i zamjenica načelnika
Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.
Načelnik
Bruna Dadić, prof.
Zamjenica načelnika
Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti
Dijana Miše, dipl. iur.
Pročelnica
+385 91 100 4178
+385 21 796 962
PISARNICA
Fanica Radić
Pisarnica
021 887 314
Daniela Ćudina, dipl.iur.
Službenica za informiranje
091 200 5180
Odsjek za lokalnu, opću upravu i društvene djelatnosti
Daniela Ćudina, dipl.iur.
Savjetnik za lokalnu upravu i zaštitu okoliša
091 200 5180

Službenica za informiranje

Nikola Barada, ing.rač.
Viši referent za informatičke poslove
091 200 4192
021 796 962
Josip Kasalo, struč. spec. oec.
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i informatizaciju
021 796 962
Odsjek za poslove načelnika
Vesna Vukman, dipl. iur.
Voditeljica odsjeka
+385 91 200 4176
+385 21 796 841

Službenica za zaštitu podataka

Ivana Rapić Prelaz, struč. spec. admin. publ.
Tajnica
0912006163
021 886 353
Odsjek za prostorno uređenje i javnu nabavu
Anđelo Anđelić, dipl. oec.
Viši savjetnik
+385 91 100 4170
+385 21 796 961
Ana Dujić univ. bacc. ing. geod. et geoinf.
Viši stručni suradnik
+385 21 688 501
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Luciana Žaja, dipl.oec.
Pročelnica
091 200 4171
021 887 656
Odsjek za financije
Darko Kovačić, oec.
Viši referent za računovodstvo
021 887 656
Jere Poljičanin, mag. oec.
Viši referent za naplatu prihoda
021 887 656
Odjeljak za evidenciju i naplatu prihoda
Mirjana Piveta
Voditelj Odjeljka za evidenciju i naplatu prihoda
091 200 60 68
021 688 500
Vasiona Rako
Referent za općinske naknade i prihode
Sanja Jukić
Referent za općinske naknade i prihode
021 688 500
Odsjek za komunalne djelatnosti
Jelena Arnerić, mag.oec.
Viši referent za komunalne prihode
021796 840
Kristina Bareta, univ.bacc.ing.aedif.
Viši referent za tehničke poslove i projekte
021 796 840
Božena Džepina, mag. ing. aedif.
Savjetnik za graditeljstvo
021 688 501
Odjeljak za komunalno i prometno redarstvo
Veljko Radić
Komunalni redar
091 2004 173