Kontakt

Uredovno vrijeme općinske uprave za rad sa strankama:

  • ponedjeljak i četvrtak od 8:00 do 11:00 sati
  • utorak od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 14:00 sati
  • srijedom i petkom rad uprave sa javno pravnim tijelima

Uredovno vrijeme protokola i komunalnog redarstva za rad sa strankama:

  • Od ponedjeljka do petka od 8,00 - 11,00 i od 12,00 - 14,00 sati

Uredovno vrijeme načelnika i zamjenika načelnika za rad sa strankama:

Općinski načelnik i zamjenica načelnika primaju stranke u dane i u vrijeme oddređeno za rad sa strankama za upravne odjele općinske uprave uz obveznu prethodnu elektronsku ili telefonsku najavu te potvrdu službenika Odsjeka za poslove načelnika o vremenu prijema stranke.

Načelnik i zamjenica načelnika
Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.
Načelnik
Bruna Dadić, prof.
Zamjenica načelnika
PISARNICA
Fanica Radić
Pisarnica
021 887 314
Mirta Agnić, dipl.iur.
Službenik za informiranje
+385 21 887 314
Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti
Dijana Miše, dipl. iur.
Pročelnica
+385 91 100 4178
+385 21 796 962
Odsjek za lokalnu, opću upravu i društvene djelatnosti
Daniela Ćudina, dipl.iur.
Savjetnik za lokalnu upravu i zaštitu okoliša
091 200 5180
021 796 841
Nikola Barada, ing.rač.
Viši referent za informatičke poslove
091 200 4192
021 796 962
Odsjek za poslove načelnika
Vesna Vukman, dipl. iur.
Voditeljica odsjeka
+385 91 200 4176
+385 21 796 841
Ivana Rapić, bacc. admin. publ.
Tajnica
021 886 353
Odsjek za prostorno uređenje i javnu nabavu
Anđelo Anđelić, dipl. oec.
Viši savjetnik
+385 91 100 4170
+385 21 796 961
Ana Dujić univ. bacc. ing. geod. et geoinf.
Viši stručni suradnik
+385 21 688 501
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Luciana Žaja, dipl.oec.
Pročelnica
021 886 353
Odsjek za financije
Tanja Miše, struč.spec.oec.
Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo
021 887 656
Darko Kovačić, oec.
Viši referent za računovodstvo
021 887 656
Odjeljak za evidenciju i naplatu prihoda
Mirjana Piveta
Voditelj Odjeljka za evidenciju i naplatu prihoda
021 887 656
Vasiona Rako
Referent za općinske naknade i prihode
021 688 500
Sanja Jukić
Referent za općinske naknade i prihode
021 688 500
Odsjek za komunalne djelatnosti
Jelena Ćurić, mag.oec.
Viši referent za komunalne prihode
021796 840
Kristina Bareta, univ.bacc.ing.aedif.
Viši referent za tehničke poslove i projekte
021 796 840
Odjeljak za komunalno i prometno redarstvo
Komunalni redar
091 200 4179
021 688 500