VAŽNA OBAVIJEST SA SASTANKA NAČELNIKA STOŽERA BIVŠE OPĆINE TROGIR (OKRUG, MARINA, SEGET)

𝐍𝐨𝐯𝐢 𝐛𝐫𝐨𝐣𝐞𝐯𝐢 𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐜́ 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 𝐢 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐳𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐠𝐢𝐫, 𝐎𝐤𝐫𝐮𝐠, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐮 𝐢 𝐒𝐞𝐠𝐞𝐭, 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐣𝐚𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐞!

Održan je sastanak načelnika stožera civilne zaštite bivše općine Trogir (Trogira, Okruga, Marine i Segeta) s predstavnicima Crvenog križa, TOMS-a i Policije.
Glavni dogovoreni zaključak je da se pozivaju potrebiti (stariji i bolesni) te oni koji su spremni volontirati da se jave na sljedeće dežurne brojeve telefona, nakon čega će biti upućeni što dalje trebaju činiti:

📞 za Trogir 881 950
📞 za Okrug 091 2006 166 (Bruna Dadić)
📞 za Marinu 099 7066020 (Katarina Jerković Kazoti)
📞 za Seget 098 225 111 (Ivo Sorić)
(svi brojevi dostupni su od 9 do 16 sati)