VAŽNA OBAVIJEST! - ODLUKA o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

VAŽNA OBAVIJEST! - ODLUKA o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

NA PROSTORU OPĆINE OKRUG ĆE U REDOVITOJ OPHODNJI BITI POLICIJSKA VOZILA, DVD OKRUK I HGSS. SVAKO KRŠENJE OVE ODREDBE PRIJAVIT ĆE SE POLICIJI. NUŽNO JE PRIDRŽAVANJE OVE ODREDBE! 

 

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 21. ožujka 2020. godine donosi

 

O D L U K U

 

o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

 

I.

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

 

II.

Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

 

III.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

KLASA: 810-06/20-01/7

URBROJ: 511-01-300-20-10

Zagreb, 21. ožujka 2020.

 

NAČELNIK STOŽERA

POTPREDSJEDNIK VLADE

I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović