Održana 32. sjednica Općinskog vijeća

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća

        Obavještavamo da je 19. lipnja 2020. godine održana 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B  21 223 Okrug Gornji.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gosp. Mladen Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP), gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić, gosp. Mario Jakšić – prisutan od 5. točke dnevnog reda  (HDZ), gosp. Dominik Matković (HSP-HSU) u nazočnosti općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika i pročelnika upravnih odjela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019.
 2. Zaključak o prihvaćanju Iuvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug u 2019.
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2019.
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2019. 
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju t.d RUDEJ d.o.o. za 2019.
 7. I Izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020.
 8. I Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 9. Odluku o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 10. Odluku o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova u vrijeme turističke sezone
 11. Odluku o plaćanju komunalnog doprinosa kao mjeru za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-COV-2

Općinsko vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – ožujak 2020.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata