Privremena lista reda prvenstva kandidata za dodjelu učeničkih / studentskih stipendija u Općini Okrug u 2020./2021.

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br.11/09 i 09/15) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Okrug za 2020./2021., Klasa: 022-05/17-01/150, Ur.broj: 2184-04-01/20-1 od 05. listopada 2020. godine Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti objavljuje: