Zakazana 35. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 35. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 21. prosinca (ponedjeljak) 2020. godine s početkom u 18,00 sati  u  zgradi javne i društvene namjene - dječji vrtić, na adresi Okrug Gornji,  30. svibnja br. 12. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 34. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog I Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 3. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2021.   
 5. Prijedlog Programa javni potreba u sportu u Općini Okrug u 2021.
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2021.
 7. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Općini Okrug za 2021. godinu
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.
 9. Prijedlog Programa javnih potrebe za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split na području Općine Okrug za 2021.
 10. Analiza stanja i prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug za 2021.
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2021.
 12. Prijedlog Odluke o istupanju Osnivača Općine Okrug iz Dječjeg vrtića TROGIR
 13. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić  „KADUJICA“ radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja
 14. Prijedlog Zaključka o davanja prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića „KADUJICA“
 15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „KADUJICA“
 16. Prijedlog Odluke o  mjerilima za utvrđivanje cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „KADUJICA“
 17. Prijedlog Zaključka o  osnivanju (ustanovljavanju) prava služnosti na nerazvrstanim cestama
 18. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2021. u Općini Okrug
 19. Prijedlog Zaključka o  korištenju zgrade škole u Okrugu Gornjem
 20. Davanje mišljenja na stjecanje prva vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od  norveških državljana John Mangor Lund i Eva Lise Hemnes
 21. Davanje mišljenja na stjecanje prva vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od  norveškog državljana Jan Erik Lindvag
 22. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata