Održana 35. sjednica općinskog vijeća

Održana 35. sjednica općinskog vijeća

        Obavještavamo da je 21. prosinca 2020. godine održana 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi javne i društvene namjene – dječji vrtić u Okrug Gornjem na adresi 30. svibnja br. 12., Okrug Gornji.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj,  gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gosp. Mladen Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP), gosp. Mario Jakšić,  gđa. Danira Barbarić (HDZ) i gosp. Dominik Matković (HSP-HSU) u nazočnosti zamjenice općinskog načelnika te pročelnica i službenika upravnih odjela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

 1. I Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 2. Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 3. Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2021.
 4. Program javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2021.
 5. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2021.
 6. Program razvoja turizma na području Općini Okrug za 2021. godinu
 7. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.
 8. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split na području Općine Okrug za 2021.
 9. Analizu stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug za 2021.
 10. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2021.
 11. Odluku o istupanju Osnivača Općine Okrug iz Dječjeg vrtića TROGIR
 12. Odluku o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić„KADUJICA“ radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja
 13. Zaključak o davanja prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu radaDječjeg vrtića „KADUJICA“
 14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „KADUJICA“
 15. Odluku omjerilima za utvrđivanje cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „KADUJICA“
 16. Zaključak o osnivanju (ustanovaljavanju) prava služnosti na nerazvrstanim cestama
 17. Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2021. u Općini Okrug
 18. Zaključak o korištenju zgrade škole u Okrugu Gornjem
 19. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj odnorveških državljana John Mangor Lund i Eva Lise Hemnes
 20. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od  norveškog državljana Jan Erik Lindvag

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata