Obavijest i poziv sportskim klubovima na području Općine Okrug

Program javnih potreba u sportu u 2018. godini - obavijest i poziv za sastanak

Općina Okrug je donijela Program javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2018. godini ( „Službeni glasnik Općine Okrug“ br. 13/17 – dalje Program ) kojim su utvrđene osnovne djelatnosti, prioriteti, poslovi, zadaće i ciljevi te planirana sredstva namijenjena sportu.

Javni natječaj za financiranje programa sportskih udruga temeljem  Pravilnika o financiranju programa udruga građana koji djeluju na području Općine Okrug planira se raspisati do kraja siječnja 2018. godine .

Kako bi vas upoznali sa prioritetima utvrđenim od strane jedinice lokalne samouprave vezano za područje sporta u 2018. i ujedno s izmjenama Pravilnika o financiranju programa udruga građana koji djeluju na području Općine Okrug iz prosinca 2017. godine pozivamo  da dođete na sastanak dana 25. siječnja (četvrtak) 2018. godine s početkom 13,30 sati u prostorije općinske uprave Općine Okrug (I kat).

Ujedno pozivamo klubove kojima su doznačena sredstva iz Proračuna Općine Okrug za 2017. godine da popune obrazac izvješća i plan rashoda vezanih za 2017. i 2018. godinu, koji obrazac dostavljamo u prilogu te isti donesu na sastanak gore navedenoga dana.

Molimo da sastanku prisustvujete te potvrdite dolazak najkasnije do srijede 24.1.2018. godine. U slučaju vaše spriječenosti molimo da uputite ovlaštenoga predstavnika kluba/udruge  i dostavite popunjen obrazac rashoda izvršenih i planiranih rashoda .

Za druge informacije, potvrdu dolaska e molimo da nas kontaktirate putem broja telefona 021 796 962 ili e-mail adrese lokalna.samouprava@okrug.hr