Zakazana 6. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 30. siječnja 2018. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u zgradi Područne škole Petar Berislavić na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B (Gospino).

DNEVNI RED :

  1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Okrug
  3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Okrug
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje dječjeg vrtića
  7. Plan gospodarenja otpadom Općine Okrug za razdoblje 2017.- 2022.
  8. Program rada Općinskog vijeća Općine Okrug
  9. Pitanja vijećnika

Poveznice