6. sjednica Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis

Prvi dio videozapisa sa 6. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.) obuhvaća sljedeće točke:

1.  Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

2.  Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće  službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Okrug 

3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 Drugi dio videozapisa sa 6. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.) obuhvaća sljedeće točke:

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Okrug 

5. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje dječjeg vrtića 

7. Plan gospodarenja otpadom Općine Okrug za razdoblje 2017.-2022.

8. Program rada Općinskog vijeća Općine Okrug 

9. Pitanja vijećnika

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata