Obavijest o podjeli uskrsnica umirovljenicima

Na temelju Zaključka Općinskog načelnika Općine Okrug od 15. ožujka 2018., a u svezi sa člankom 92. Statuta Općine Okrug („Službeni glasnik Općine Okrug“ br. 9/09, 06/13, 11/13, 09/14 - pročišćen tekst i 4/18) dajem slijedeću

 

O B A V I J E S T

 

UMIROVLJENICIMA s prebivalištem na području Općine Okrug dodjeljuje se potpora u naravi (bon) povodom Uskrsa u vrijednosti 200,00 kn s mirovinom do 3.200,00 kn.

Uskrsnicu umirovljenici moraju preuzeti osobno uz predočenje slijedeće dokumentacije:

1. Odrezak zadnje primljene mirovine

2. Osobna iskaznica

Ako umirovljenik nije u mogućnosti osobno preuzeti Uskrsnicu, istu može preuzeti druga osoba uz pismenu punomoć umirovljenika i ostalu obveznu dokumentaciju.

Uskrsnica, uz predočenje gore navedene dokumentacije, može se predignuti u prostorijama Općine Okrug, Bana Jelačića 17, Okrug Gornji - u prizemlju Općine: od 22. (četvrtak) do 28. (srijeda) ožujka 2018. (radnim danom) od 08:30 do 11:00 sati i od 12:00 do 14:00 sati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivica Radić, struč. spec. ing. sec., v.r.