Zakazana 8. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 27. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati i 9. travnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u zgradi  Područne škole Petar Berislavić na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B (Gospino).

 

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija  zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
 2. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od FrodeSandemo
 4. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveškog državljanaMortenAlexanderLindeman
 5. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana KjellaugMjolsens i RagnvaldMjolsens
 6. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2017.
 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2017.godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2017. 
 10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2017.
 11. Prijedlog Zaključka za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru
 12. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Okrug
 13. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okrug za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
 14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2018.
 15. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2017.
 16. Prijedlog Analize stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug u 2018. godini
 17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split na području Općine Okrug za 2018.
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Okrug
 19. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
 20. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Općine Okrug za 2018. godinu
 21. Pitanje vijećnika

Poveznice