Obavijest o proljetnoj deratizaciji u Općini Okrug

Obavještavamo Vas o početku izvođenja radova sustavne preventivne deratizacije (proljetna deratizacija) na području općine Okrug dana 17. svibnja 2018.g. Radovi će se izvoditi prema odrednicama programa ZZJZ-a Županije splitsko-dalmatinske.