Održana 13. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 28. lipnja 2018. godine održana 13. (tematska) sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u općinskoj dvorani na adresi Bana Jelačića 15,  21 223 Okrug Gornji s temom Cijena zbrinjavanja otpada.

        Predstavnik t.d. RUDEJ d.o.o. Roko Buličić upoznao je Općinsko  vijeće Općine Okrug sa prijedlogom novog Cjenika javne usluga  prikupljanja miješenog komunalnog otpada na području Općine Okrug za 2018. godinu.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić , gđa. Marina Piveta, gosp. Roko Buličić, gosp. Mario Vukman, gđa. Ivana Mamuza Miše, gosp. Nikica Gotovac (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP), gosp. Mario Jakšić gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković (HSP-HSU) u nazočnosti zamjenice načelnika gđe. Brune Dadić pročelnika upravnih tijela Općine Okrug, provelo je raspravu i donijelo  :

  1. Zaključak (vezan za cijenu preuzimanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Okrug) 
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata