JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka i o Strateškoj studiji utjecaja Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka na okoliš - obavijest

1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid će se izložiti prijedlog Izmjena i dopunaUPU-a zone uvala Široka (u daljnjem tekstu: prijedlog ID UPU-a) i Strateška studija utjecaja Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka na okoliš (u daljnjem tekstu: Strateška studija) u općinskoj dvorani na adresi Bana Jelačića 17, Okrug Gornji.

2. Javni uvid trajat će 30 dana, počinje 06. kolovoza 2018. i završava 04. rujna 2018. godine. U tom terminu prijedlog ID UPU-a i Strateška studija mogu se pogledati svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati, a srijedom i u vremenu od 16:00 do 18:00 sati. Isti dokumenti će biti objavljeni i na web-stranici Općine Okrug na internetskoj adresi: www.okrug.hr .

3. Javno izlaganje o prijedlogu ID UPU-a i o Strateškoj studiji održat će se 20. kolovoza 2018. godine (ponedjeljak) u općinskoj dvorani na navedenoj adresi s početkom u 17:00 sati.

4. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog ID UPU-a i Stratešku studiju mogu se dostaviti do 04.09.2018. godine na adresu: Općina Okrug, Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti, Bana Jelačića 17, 21223 Okrug Gornji, ili putem e-pošte na adresu: opcina-okrug@st.t-com.hr . Isti se mogu dati i u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.