Zakazana 15. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 25. rujna (utorak) 2018. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Područne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B.

DNEVNI RED :

  1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
  2. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
  3. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
  4. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2018.
  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – lipanj 2018.
  6. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine Okrug
  7. Izvješće o stanju u prostoru Općine Okrug 2013. – 2017.
  8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave
  9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta
  10. Pitanje vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata