Zakazana 16. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 27. listopada (subota) 2018. godine s početkom u 9,00 sati  u zgradi Područne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug

2. Pitanja vijećnika

3. Prijedlog Odluke o  dodjeli javnih priznanja Općine Okrug

4. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Solveg Mjolsnes Hatlevedt i John Terje Hatlevedt

5. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveške državljanke Kathrine Juul Mengshoel

6. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Finn Herlov Langgard i Irene Lystad

7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2018.

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okrug za 2018. i projekcija proračuna za 2019. i 2020.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Okrugu Gornjem

10. Program rada Općinskog načelnika Općine Okrug za 2019. godinu

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Okrug za 2019.

12. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Okrug za 2019.

13. Prijedlog Proračuna Općine Okrug za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021.

14. Prijedlog Odluke o  izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu

15. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja južno od uvale Kancelirovac u Okrug Gornjem (UPU 2)

16. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU 3)

17. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela Rastići u Okrugu Gornjem (UPU 4)

18. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela južno i zapadno od groblja u Okrugu Gornjem (UPU 7)

19. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predio Liveli u Okrugu Gornjem (UPU 9)

 

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata