Održana 16. sjednica Općinskog Vijeća

         Temeljem članka 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09, 12/10, 6/13, 11/13, 9/14 - pročišćen tekst, 4/18 i 13/18 – pročišćen tekst) obavještavamo da je 27. listopada 2018. godine te 19. studenoga 2018. godine održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Područne škole na adresi Put Mavarčice 24 B Okrug Gornji.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gosp. Roko Buličić, gosp. Mario Vukman, gđa. Ivana Mamuza Miše, gosp. Nikica Gotovac (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Mario Jakšić,  gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković, gosp. Josip Perković ( HSP-HSU ), gosp. Marin Piveta (SDP) – 19.11.2018.   u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radić, zamjenice načelnika gđe. Brune Dadić (19.11.2018.), pročelnika upravnih tijela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte

dana 17. listopada 2018.godine:

1. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Okrug

2. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Solveg Mjolsnes Hatlevedt i John Terje Hatlevedt

3. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveške državljanke Kathrine Juul Mengshoel

4. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Finn Herlov Langgard i Irene Lystad

5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2018. i projekcija proračuna za 2019. i 2020.

6. Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Okrugu Gornjem

 

dana 19. studenoga 2018. godine:

7. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini u Općini Okrug

8.  Izmjene Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2018. godinu

9.   Izmjene  Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2018.

10. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2018.

11. Proračun Općine Okrug za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021.

12. Odluku o  izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu

13. Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Okrug za 2019.

14. Program javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019. godini

15. Program javnih potreba u kulturi  u Općini Okrug u 2019. godini

16. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.

17. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.

Vijeće je primilo na znanje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2018. i Program rada općinskog načelnika za 2019.          

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata