Zakazana 17. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 29. studenoga (četvrtak) 2018. godine s početkom u 18,30 sati u zgradi Područne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen 

DNEVNI RED :

  1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  4. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2019. godinu
  5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju grobnica (dogradnja groblja u Okrugu Gornjem)
  7. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Općinu Okrug
  8. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveškog državljana Amar Zekić
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata