Privremena lista reda prvenstva kandidata za dodjelu učeničkih / studentskih stipendija u općini okrug u 2018. / 2019.

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br.11/09 i 09/15) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Okrug za 2018./2019., Klasa: 022-05/17-01/59, Ur.broj: 2184-04-01/18-2 od 10. listopada 2018. godine Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti objavljuje: