Održana 17. sjednica Općinskog Vijeća

Dana 29. studenoga 2018. godine održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Područne škole na adresi Put Mavarčice 24 B Okrug Gornji.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gosp. Roko Buličić, gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Mario Jakšić,  gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković, gosp. Josip Perković (HSP-HSU), gosp. Marin Piveta (SDP)  u nazočnosti zamjenice načelnika gđe. Brune Dadić, pročelnika upravnih tijela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte :

  1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  2. Program razvoja turizma na području Općine Okrug za 2019. godinu
  3. Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade
  4. Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju grobnica (dogradnja groblja u Okrugu Gornjem)
  5. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Općinu Okrug
  6. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveškog državljana Amar Zekić

 

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata