Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2019. godinu

Javno savjetovanje

Općina Okrug je u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2019. godinu u okviru kojega  je u  obvezi provesti javno savjetovanje. Savjetovanje je otvoreno od 3. prosinca 2018. godine i traje 30 dana.

Poziva se zainteresirana javnosti da najkasnije do 3. siječnja 2019. uputi primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog  Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug  za 2019. godinu, na adresu: lokalna.samouprava@okrug.hr ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Okrug

Bana Jelačića 17.

21 223 Okrug Gornji