Potpisan ugovor o izvođenju radova izgradnje reciklažnog dvorišta u Okrugu Gornjem

Dana 28. siječnja 2019. godine u prostorijama općinske uprave potpisan je Ugovor o izvođenju radova izgradnje reciklažnog dvorišta u Okrugu Gornjem. Vrijednost radova je 4.762.656,88 kuna, a izvođač radova je G.T. TRADE d.o.o. iz Splita. Istog dana potpisani su i Ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora, Ugovor o obavljanju poslova projektantskog nadzora i Ugovor o pružanje usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom i administraciji. Stručni nadzor će obavljati BISMARK d.o.o. iz Solina, projektantski nadzor WATER DEVELOPMENT d.o.o. iz Splita, a TORA d.o.o. iz Splita će pružati usluge tehničke pomoći u upravljanju projektom i administraciji. Rok izgradnje reciklažnog dvorišta je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao.