Zakazana 19. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 29. ožujka (petak) 2019. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Područne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B.

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Okrug za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduživanju Općine Okrug
 5. Prijedlog Izmjena Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019.
 7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2019.
 8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i  zdravstvu u Općini Okrug u 2019.
 9. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2018.
 10. Prijedlog Analize stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug u 2019. godini
 11. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split na području Općine Okrug za 2019.
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Trogir“ , Trogir
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Prijedlog dopune dnevnog reda dana 25. ožujka 2019. godine:

       15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata