Obavijest - zgrada Područne škole u Okrugu Gornjem, Put Mavarčice 24B

Nastavno na dosadašnji način infomiranja javnosti po pitanju sanacije zgrade u kojoj se odvija nastava za PŠ ''Petar Berislavić'' u Okrugu Gornjem, objavljujemo zadnje dokumente na temelju kojih je donesena Odluka o nastavku izvođenja nastave u predmetnoj zgradi na adresi Put Mavarčice 24B.

Prilažemo dokumentaciju kako slijedi:

1. ZAPISNIK broj: 070277 o ispitivanju nepropusnosti ravnog krova i posljedično sigurnosti tijekom korištenja građevine P.Š. OKRUG GORNJI – ALFA ATEST. d.o.o.

2. Izvješće sudskog vještaka o dokumentiranom činjeničnom stanju objekta P.Š. Okrug Gornji - DELTA POINT d.o.o. (Zvonimir Ajduk)

3. Odluka OŠ ''Petar Berislavić'' o nastavku izvođenja nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u PŠ Okrug Gornji

4. Obavijest pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Tomislava Đonlića