Održana 19. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 19. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 29. ožujka 2019. godine održana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Područne škole na adresi Put Mavarčice 24 B Okrug Gornji.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gosp. Roko Buličić, gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gđa. Ivana Mamuza Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Mario Jakšić,  gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković, gosp. Josip Perković ( HSP-HSU ), gosp. Marin Piveta (SDP)  u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radića, zamjenice načelnika gđe. Brune Dadić, pročelnika upravnih tijela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte :

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Okrug za 2018. godinu
 2. Odluku o kreditnom zaduživanju Općine Okrug
 3. Izmjene Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 4. Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okrug za 2019. godinu
 5. Izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019.
 6. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2019.
 7. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.
 8. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2018.
 9. Analizu stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug u 2019. godini
 10. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split na području Općine Okrug za 2019.
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Trogir“ , Trogir
 12. Rješenje o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 13. Rješenje o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata