Zakazana 20. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 13. svibnja (ponedjeljak) 2019. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Područne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B.

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Okrug
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Okrug
  5. Prijedlog Pravilnika o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Općine Okrug
  6. Prijedlog Zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično u turističkoj sezoni 2019.
  7. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
  8. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za K.o Okrug
  9. Izvješće o korištenju školske zgrade u Okrugu Gornjem
  10. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj od norveškog državljana Per Ove Bo
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata