Zakazana 21. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 30. svibnja (četvrtak) 2019. godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Područne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B.

DNEVNI RED:

 1. Pitanja vijećnika
 2. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2018
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2018. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2018. godini
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2018. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug za 2018. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug za 2018. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa razvoja turizma u Općini Okrug za 2018. godinu
 10. Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2018. godinu
 11. Izvještaj o poslovanju t.d. RUDEJ d.o.o. za 2018. godinu
 12. Odluka o komunalnom redu
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata