Održana 21. sjednica Općinskog Vijeća

          Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gosp. Roko Buličić, gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gđa. Ivana Mamuza Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Mario Jakšić,  gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković ( HSP-HSU ), gosp. Marin Piveta (SDP)  u nazočnosti u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radića, zamjenice općinskog načelnika gđe. Brune Dadić pročelnika upravnih tijela Općine Okrug, provelo raspravu po dvanaest točaka dnevnog reda i donijelo slijedeće akte :

 1. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2018.
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2018. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2018.
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2018.
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug za 2018.
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2018.
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja turizma u Općini Okrug za 2018.
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2018. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanjut.d. RUDEJ d.o.o za 2018.
 11. Odluka o komunalnom redu
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka

 

              

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata