OBAVIJEST O POSTUPKU IZLAGANJA NOVE KATASTARSKE IZMJERE ZA K.O. OKRUG S ISTODOBNOM OBNOVOM ZEMLJIŠNE KNJIGE

OBAVIJEŠTAVAJU SE STANOVNICI OPĆINE oKRUG, NOSITELJI  PRAVA NA NEKRETNINAMA I ZAINTERESIRANE STRANKE KOJE U VLASNIŠTVU  IMAJU NEKRETNINE NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE okrug  DA JE U MJESECU SVIBNJU 2019. GODINE ZAPOČEO POSTUPAK IZLAGANJA KATASTARSKIH PODATAKA PRIKUPLJENIH NOVOM KATASTARSKOM IZMJEROM  I ISTODOBNO POSTUPAK OBNOVE  ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA K.O.Okrug.