OBAVIJEST o uspostavi e-računa

Obavještavamo sve poslovne subjekte koji isporučuju robu i usluge prema Općini Okrug da su od 01. srpnja 2019. godine DUŽNI ispostaviti e-račun prema Općini Okrug za navedene usluge.