Ponovna JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka

 • Objava javne rasprave od 03.07.2019.
 • Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka – tekstualni dio:
 • Odredbe za provođenje s obrazloženjem
 • Sažetak za javnost
 • Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka – grafički dio:
 • 1. Korištenje i namjena površina
 • 2.1. Promet
 • 2.2. Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
 • 2.3. Elektroenergetski sustav, pošta i telekomunikacije
 • 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 • 4. Način i uvjeti gradnje
 • Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka – odredbe – neslužbeni pročišćeni tekst

Poveznice