Zakazana 24. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 23. rujna ( ponedjeljak ) 2019. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Osnovne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

  1. Pitanja vijećnika
  2. Verifikacija Zapisnika 23. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka
  4. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
  5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu za period siječanj – lipanj 2019.
  6. Prijedlog II. Izmjena Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu i projekcija proračuna za 2020. i 2021.
  7. Prijedlog I Izmjena Programa gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2019.
  8. Prijedlog Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela – Trogir“
  9. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  10. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveškog državljana Alem Dulic
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata