Zakazana 25. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 29. listopada ( utorak ) 2019. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Osnovne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika 24. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja
 3. Prijedlog III Izmjena Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu i projekcija proračuna za 2020. i 2021.
 4. Prijedlog I Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu   
 5. Prijedlog II Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019. godini
 6. Prijedlog II Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2019. godinu
 7. Prijedlog II Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave za geodetske usluge na katastarskoj izmjeri K. o Okrug - ažuriranje popisnih listova  
 9. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane norveških državljana Gunnar Bjornson i Hanne Johnsrud Bjornson
 10. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane norveških državljana Truls Lystang i Birgitte Fonager
 11. Davanje mišljenja na stjecanje prva vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana Gunnara Kvalvaag i Bodil Kvalvaag
 12. Prijedlog Odluke o ispravku  grešaka u pisanju u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka
 13. Korištenje zgrade škole u Okrugu Gornjem, Put Mavarčice 24B
 14. Pitanja vijećnika   
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata