Priopćenje glede imena osnovne škole u Općini Okrug

Općinsko vijeće Općine Okrug je  dana 26. 06. 2019. godine na svojoj  sjednici usvojilo  Zaključak o prijedlogu imena za novu ustanovu, osnovnu školu u Okrugu Gornjem s prijedlogom  koji glasi „ Osnovna škola OKRUK.“  Time smo htjeli pridonijeti očuvanju izvornog imena mjesta  koje se, kao takvo, spominje već u  15. stoljeću  i okruškog izričaja  kao starog zavičajnog govora, jednog  od nepresušnih vrela hrvatske jezične i kulturne  baštine.

Takav Zaključak o prijedlogu imena „Osnovna škola Okruk“  je poslan  Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je, kao Osnivač škole,  mjerodavna u osnivanju nove ustanove osnovne škole i  odabiru imena škole. Takav naziv škole  je i  usuglašen sa županom gosp. Blaženkom Bobanom na sastanku s općinskim načelnikom i predstavnicima nadležnih odjela Županije i Općine Okrug.

U Odluci Županijske Skupštine od  21.10.2019.  stoji „ osniva se nova ustanova Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem sa sjedištem u Okrugu Gornjem, Put Mavarčice 24B“ (čitajući ovakvu formulaciju imena možemo samo nagađati da li je došlo do greške u pisanju ili je stvarno Osnivač imao namjeru školu nazvati „Okruk u Okrugu Gornjem“ što nije nikada bila volja općinskog vijeća Općine Okrug što se jasno vidi iz  Zaključka.)

Na takva saznanja reagirali smo dopisom Županiji  26.11.2019.  i upozorili na omašku u pisanju naziva škole u odnosu na prijedlog Općinskog vijeća, na što nam je iz nadležnog  upravnog odjela za prosvjetu SDŽ odgovoreno da se zbog procedure osnivanja nove ustanove ne mogu raditi nikakve izmjene u nazivu škole.

Trgovački sud je u  svom rješenju o Upisu nove ustanove  10. 12. 2019.  upisao naziv imena škole:  „ Osnovna škola Okruk“, što smatramo  ispravnim rješenjem, koje ne stvara zabunu u korištenju samog imena škole s mjestom sjedišta škole.

Međutim,  Osnovna škola Okruk kao predlagatelj upisa naziva škole na takav naziv imena škole „Osnovna škola Okruk“ ulaže prigovor te Trgovački sud 17. 12. 2019. mijenja naziv svog Rješenja  u naziv škole „ Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem“.

Naša vodilja je bila prepoznatljivo ime škole „ Osnovna škola OKRUK“ koje smo  proslijedili Osnivaču Splitsko dalmatinskoj županiji  koja  je osnovala novu ustanovu osnovnu školu i dodijelila naziv Škole, tako da želimo otkloniti sve nejasnoće oko  toga tko može dati prijedlog imena, a tko je ovlašten dati ime.