Zakazana 28. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 28. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 19. veljače ( srijeda) 2020. godine s početkom u 18,00 sati  u zgradi Osnovne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED:

 - Izvješće Mandatnog povjerenstva

  1. Verifikacija Zapisnika 27. sjednice Općinskog vijeća
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Okrug
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i   dopunama Statuta Općine Okrug
  5. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za izbori i imenovanja
  6. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za financije i proračun
  7. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2019. godini
  8. Prijedlog Analize stanja i Plan razvoja sustav civilne zaštite na području Općine Okrug u 2020.
  9. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Split na području Općine Okrug za 2020.
  10. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveške državljanke
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata