Zakazana 23. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 29. srpnja ( ponedjeljak ) 2019. godine s početkom u 11,00 sati u zgradi Područne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED:

  1. Pitanja vijećnika
  2. Verifikacija Zapisnika 20. , 21. i 22. sjednice Općinskog vijeća
  3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu za period siječanj – ožujak 2019.
  4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Okrug
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
  6. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Okrug
  7. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveškog državljana Nedzad Mehremic
  8. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveških državljana Hussein Dia i Suzana Dia
  9. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveških državljana Nedzad Mehremic i Suzana Dia
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata