8. sjednica Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis

Prvi dio videozapisa sa 8. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.) obuhvaća sljedeće točke:

-dana, 27. ožujka 2018.

 1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna  Općine Okrug za 2017.
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2017. godini u Općini Okrug
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u Općini Okrug
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2017.  
 5.  Zaključak o ustanovljenju Općinskog suda u Trogiru
 6.  Rješenje o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Okrug

Drugi dio videozapisa sa 8. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.) obuhvaća sljedeće točke:

-dana 19. travnja 2018.

 1. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od  Frode Sandemo
 2. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveškog državljana Morten Alexander Lindeman
 3. Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana Kjellaug Mjolsens i Ragnvald Mjolsens
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2017.
 5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
 6. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2018.
 7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2017.
 8. Analizu stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug u 2018. godini
 9. Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split na području Općine Okrug za 2018.
 10. Odluku o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Okrug
 11. Odluke o komunalnom redu
 12. Programa rada Općinskog vijeća Općine Okrug za 2018. godinu
 13. Rješenje o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenje
 14. Rješenje o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 15. Pitanje vijećnika

 

 

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata