9. sjednica (izvanredna) Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis

Videozapis sa 9. (izvanredne) sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.) obuhvaća sljedeće točke:

  1. Odluku o izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava iz udjela u porezu na dohodak ostvarenog na području Općine Okrug za realizaciju kapitalnih projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže i izgradnja dječjeg vrtića po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Čiova
  2. Zaključak o izdavanju akta za građenje na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja predjela Bušinci do uvale Tatinja u Okrugu Gornjem (UPU 18)
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata