Videozapis 12. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis

Videozapis sa 12.  sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

 1.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2017.
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug za 2017.  
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu  u Općini Okrug u 2017. godini
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja turizma u Općini Okrug za 2017.
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2017. godinu
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju  t.d. RUDEJ d.o.o za 2017.
 7. Odluku o kupnji nekretnina
 8. Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 9. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljanke Anne Cecilie Mellem
 10. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana Ase Helen Lyngstad Skolla i Ola Torudbakken
 11. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveške državljanke Ljiljane Grčić

Općinsko vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za period siječanj - ožujak 2018.

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata