Videozapis 15. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 15. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  1. Izvješće o stanju u prostoru Općine Okrug 2013. – 2017.
  2. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
  3. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
  4. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
  5. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2018.
  6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – lipanj 2018.
  7. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine Okrug
  8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave
  9. Pitanje vijećnika

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata