Videozapis 16. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Prvi dio videozapisa 16. sjednice Općinskog vijeća održano dana 17. listopada 2018.godine obuhvaća slijedeće točke:

1. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Okrug

2. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Solveg Mjolsnes Hatlevedt i John Terje Hatlevedt

3. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveške državljanke Kathrine Juul Mengshoel

4. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana Finn Herlov Langgard i Irene Lystad

5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2018. i projekcija proračuna za 2019. i 2020.

6. Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Okrugu Gornjem

 

Drugi dio videozapisa 16. sjednice Općinskog vijeća održano  dana 19. studenoga 2018. godine obuhvaća slijedeće točke:

7. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini u Općini Okrug

8.  Izmjene Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2018. godinu

9.   Izmjene  Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2018.

10. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2018.

11. Proračun Općine Okrug za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021.

12. Odluku o  izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu

13. Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Okrug za 2019.

14. Program javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019. godini

15. Program javnih potreba u kulturi  u Općini Okrug u 2019. godini

16. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.

17. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.

Vijeće je primilo na znanje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2018. i Program rada općinskog načelnika za 2019. 

 

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata