Videozapis 17. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis sa 17. sjednice Općinskog vijeća održano dana 29. studenog 2018. godine obuhvaća slijedeće točke:

  1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  2. Program razvoja turizma na području Općine Okrug za 2019. godinu
  3. Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade
  4. Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju grobnica (dogradnja groblja u Okrugu Gornjem)
  5. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Općinu Okrug
  6. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveškog državljana Amar Zekić

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata