Videozapis 19. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Prvi dio videozapisa 19. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća pitanja vijećnika.

Drugi dio videozapisa 19. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Okrug za 2018. godinu
 2. Odluku o kreditnom zaduživanju Općine Okrug
 3. Izmjene Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 4. Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okrug za 2019. godinu
 5. Izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019.
 6. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2019.
 7. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.
 8. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2018.
 9. Analizu stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug u 2019. godini
 10. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split na području Općine Okrug za 2019.
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Trogir“ , Trogir
 12. Rješenje o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 13. Rješenje o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata