Videozapis 20. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Prvi dio videozapisa 20. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  • Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug
  • Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Okrug
  • Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Okrug
  • Prijedlog Pravilnika o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Općine Okrug
  • Prijedlog Zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično u turističkoj sezoni 2019.
  • Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
  • Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za K.o Okrug
  • Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj od norveškog državljana Per Ove Bo

Drugi dio videozapisa 20. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća pitanja vijećnika:

  • Pitanja vijećnika

Treći dio videozapisa 20. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeću točku:

  • Izvješće o korištenju školske zgrade u Okrugu Gornjem

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata