Videozapis 21. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 21. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

 • Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2018
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2018. godini
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa razvoja turizma u Općini Okrug za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2018. godinu
 • Izvještaj o poslovanju t.d. RUDEJ d.o.o. za 2018. godinu
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata